Умови обслуговування

1. Загальні положення

1.1 Цей документ (оферта), є офіційною пропозицією ТОВ “Літрол”, укласти Договір надання послуг на зазначених в ньому умовах. Публічна Оферта розміщена на офіційному інтернет-сайті litrolapp.com «[email protected]» (код 42804866).

1.2. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
- ТОВ “Літрол”- підприємство, що надає послуги передання, зберігання інформації щодо купівлі-продажу товарів між Продавцем та Клієнтом, надання від імені Продавця пропозицій щодо продажу товарів, фіксації прийняття таких пропозицій з боку Клієнта та збереження інформації про такі пропозиції та їх прийняття в необхідному для роботи обсязі;
- «Товар» - будь-які товарно-матеріальні цінності, талони на покупку товарно-матеріальних цінностей, або інші засоби (у тому числі електронні), що надають право на покупку товарно-матеріальних цінностей;
- «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті, або яка купує товар для «Клієнта» від свого імені та за його рахунок;
- «Клієнт» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
- Маркетплейс, «Інтернет-магазин», «Інтернет-сайт» - офіційна інтернет-сторінка Наша компанія за адресою litrolapp.com, Мобільний додаток Litrol (далі- Інтернет-магазин) - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для передачі та зберігання інформації щодо товарів, передачі інформації щодо пропозиції щодо купівлі товарів та прийняття такої пропозиції та збору інформації щодо прийняття клієнтом пропозицій щодо купівлі товарів;
- Послуги Інтернет-магазину - послуги торговельного майданчика, що надають можливість Продавцям розміщувати свої матеріали на сайті [email protected], з метою їх подальшої реалізації Клієнтам, або з метою купівлі Продавцем товарів для Клієнта від свого імені та за його рахунок, а Клієнту, в свою чергу, придбати товари Продавців;
- Вартість і перелік послуг Інтернет-магазину - вартість і перелік послуг, які встановлюються в односторонньому порядку, і розміщуються у вільному доступі на сайті litrolapp.com;
- Реєстрація Клієнта - сукупність дій Клієнта в Інтернет-магазині, а саме: заповнення реєстраційної форми шляхом введення даних, прийняття положень Оферти, в результаті яких, на сайті Інтернет-магазині створюється Обліковий Запис з унікальним логіном і паролем;
- Обліковий запис - сукупність інформації про Клієнта, що надається при реєстрації в Інтернет-магазині, та яка є захищеною від вільного доступу комбінацією унікального логіну і пароля;
- Блокування Облікового запису - призупинення доступу Клієнта до Облікового запису, що зумовлює неможливість купівлі чи продажу товарів в Інтернет-магазині;
- «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, що надані «Інтернет-магазину» Продавцем, обраних для покупки Покупцем при наявності факту оплати коштів на рахунок Продавця;
- Акцепт Оферти - повне і беззастережне прийняття Оферти, шляхом реєстрації в системі. Акцепт Оферти створює Договір;
- Договір - договір між торгівельним майданчиком Маркетплейс litrolapp.com/ (Інтернет-магазином) та Клієнтом, на надання послуг, який укладається як Акцепт (прийняття умов Оферти на Інтернет-сайті) Оферти; дата Акцепту Оферти є датою укладання електронного договору між Клієнтом та Інтернет-магазином;
- Клієнт, ТОВ “Літрол” - сторони Договору;
- Електронний договір купівлі-продажу товарів – договір між Продавцем та Клієнтом щодо купівлі-продажу товарів, або договір на купівлю товарів між Покупцем та Продавцем за рахунок Покупця та від імені Продавця на умовах, що розміщені на сайті litrolapp.com/;
- Акцепт електронного договору купівлі-продажу товарів - повне і беззастережне прийняття умов пропозиції купівлі товарів Продавця, шляхом складання Замовлення та його оплати. Акцепт електронного договору купівлі-продажу товарів створює Електронний договір купівлі-продажу товарів або договір на купівлю товарів між Покупцем та Продавцем за рахунок Покупця та від імені Продавця, дата Акцепту електронного договору купівлі-продажу товарів є датою укладання електронного договору купівлі-продажу товарів;
- Особистий кабінет Клієнта - персоніфікований інтерфейс для використання будь-якою фізичною особою, що зареєструвалася в Інтернет-магазині, і має намір придбати Товар(и), розміщені в Інтернет-магазині;
- В Оферті, можуть бути використані терміни та визначення, які не отримали визначення у пункті 1.2. У такому випадку, тлумачення такого терміну та/або визначення проводиться відповідно з текстом. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну та/або визначення в тексті Оферти, слід керуватися законодавством України та сформованою бізнес-практикою Інтернет-магазину.

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Клієнтом пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, або договору на купівлю товарів між Покупцем та Продавцем за рахунок Покупця та від імені Продавця, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними в Інтернет-магазині.

2. Договірні відносини

Цей документ визначає порядок користування Клієнтом мобільним додатками, веб-сайтами, контентом з сукупністю інформації, послуг, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для електронних пристроїв, що містяться в інформаційній системі, забезпечують доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет, та забезпечують продуктами й послугами, або отримання доступу до них, які надає ТОВ “Літрол”, що розташована за адресою litrolapp.com.

Клієнт повинен ознайомитись з цим документом, перш ніж отримати доступ до інформації, послуг або користуватися ними.

Отримуючи доступ до інформації та послуг і користуючись ними, ви погоджуєтеся з умовами цього документу, які становлять угоду між вами та компанією ТОВ “Літрол”. Якщо ви не погодитеся з цими умовами, ви не маєте право користуватися цими інформацією та послугами. Цей документ повністю замінює попередні угоди або домовленості з клієнтом. ТОВ “Літрол” може негайно скасувати ці умови, дію цього документу або будь-які послуги, узагалі припинити виконання будь-яких правочинів з клієнтом, або позбавити клієнта доступу до послуг, інформації або будь-якої їхньої частини в будь-який час і з будь-якої причини.

При наданні певних послуг, або виконанні певних правочинів можуть застосовуватися додаткові умови, які ТОВ “Літрол” повідомить клієнту додатково. Додаткові умови доповнюють умови та вважаються невід’ємною частиною умов, що встановлені цим документом. Додаткові умови не мають перевагу над умовами, що встановлені цим документом.

Наша компанія може в будь-який час змінювати умови, що встановлені цим документом. Зміни набувають чинності після публікації тут litrolapp.com. Ваш доступ до послуг, інформації або користування ними після такої публікації є підтвердженням того факту, що ви погоджуєтеся зі зміненими умовами користування послугами та інформацією.

3. Послуги Інтернет-магазину

3.1. Послуги – це технологічний продукт, який дає змогу Клієнтам Інтернет-магазину, користуватися переліком Послуг, які прямо вказані на сайті Інтернет-магазину, для замовлення та купівлі-продажу товарів за участі незалежних сторонніх Продавців. Клієнт визнає, що ТОВ “Літрол” не забезпечує та не проводить постачання будь-яких товарів, не виконує роль транспортної компанії чи постачальника товарів, і вказані дії здійснюються незалежними сторонніми особами, які не є співробітниками ТОВ “Літрол”.

3.2. ТОВ “Літрол” надає Клієнту обмежену та відкличну можливість, що не підлягає переданню третім особам:
- доступу до інформації Інтернет-магазину на вашому особистому пристрої виключно з метою користування Послугами Інтернет-магазину;
- використання будь-якого вмісту, інформації та супутніх матеріалів Інтернет-магазину і отримання доступу до них через надання Послуг Інтернет-магазину виключно на умовах цієї Оферти;
- Будь-які права, які явно не передбачено цією Офертою, зберігаються за ТОВ “Літрол”.

3.3. Клієнт не має права:
- видаляти або будь-яким чином змінювати будь-які згадки про авторське право, торговельну марку або інші вказівки правовласника з будь-якої частини Послуг Інтернет-магазину;
- будь-яким чином проводити, створювати та організовувати послуги (роботи), які ґрунтуються на Послугах Інтернет-магазину, проводити будь-які дії та операції з правами на використання Послуг Інтернет-магазину, якщо ТОВ “Літрол” не надала на це відповідного дозволу;
- декомпілювати, будь-яким чином переробляти або видаляти Послуги Інтернет-магазину, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- виконувати або запускати будь-які програми або сценарії з метою зміни, видалення, або застосування будь-якого способу збору чи упорядкування даних будь-якої частини Послуг Інтернет-магазину або незаконного ускладнення чи унеможливлення та/або обмеження роботи Інтернет-магазину;
- намагатися отримати та/або отримати несанкціонований доступ до Послуг Інтернет-магазину або іншим чином порушити роботу Інтернет-магазину чи пов’язаних із ними систем чи мереж.

3.4. Послуги Інтернет-магазину та всі права, викладені в цій Оферті є власністю ТОВ “Літрол”. Використання Клієнтом Послуг Інтернет-магазину не передає і не надає Клієнту будь-яких прав, у тому числі, але не виключно, на використання фірмових найменувань, логотипів, найменувань продуктів або послуг, торгівельних марок або знаків ТОВ “Літрол” чи інших осіб або посилань на них.

3.5. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених умов Оферти та/або оплати Послуг Інтернет-магазину, особа, яка провадить акцепт цієї Оферти стає Клієнтом Інтернет-магазину.

4. Користування Послугами Інтернет-магазину

Щоб користуватися Послугами Інтернет-магазину, Клієнт має зареєструватися та створити Особистий обліковий запис. Клієнт може зареєструвати Особистий обліковий запис та отримувати Послуги Інтернет-магазину, якщо Клієнт досяг повноліття. Клієнт погоджується забезпечити точність, повноту й актуальність даних свого Особистого облікового запису. Клієнт не має права володіти кількома Особистими обліковими записами.

Користуючись Послугами Інтернет-магазину, Клієнт погоджуєтеся дотримуватися чинного законодавства. Клієнт може використовувати Послуги Інтернет-магазину тільки в законних цілях. Використовуючи Послуги Інтернет-магазину, Клієнт зобов’язується не створювати незручності, занепокоєння, ускладнення або матеріальні збитки ні Інтернет-магазину, ні ТОВ “Літрол”, ні будь-якій іншій особі. У певних випадках від Клієнта можуть попросити надати посвідчення особи, щоб Клієнт міг отримати доступ до Послуг Інтернет-магазину або скористатися ними. При цьому Клієнт погоджуєтеся, що може втратити доступ до Послуг Інтернет-магазину або можливість скористатися ними, якщо відмовитеся надати посвідчення особи.

Користуючись Послугами Інтерент-магазину, клієнт погоджується з тим, що всі звіти, які йому надаються при виконанні послуг, договорів купівлі-продажу, договорів комісії надаються йому в електронному вигляді. Датою погодження та підписання Клієнтом таких документів є дата його ознайомлення з цими документами на Інтернет-сайті.

Створюючи Особистий обліковий запис, Клієнт погоджується отримувати текстові повідомлення, що є невід’ємною частиною процесу користування Послугами Інтернет-магазину. Клієнт можете відмовитися від отримання текстових повідомлень від ТОВ “Літрол” у будь-який час, надіславши електронний лист за адресою [email protected] і вказавши, що Клієнт більше не бажаєте отримувати такі повідомлення за номером телефону мобільного пристрою, на який вони надходять. Клієнт визнає, що відмова від отримання текстових повідомлень може позначитися на якості надання Клієнту Послуг Інтернет-магазину.

ТОВ “Літрол” на власний розсуд має право створювати Коди для знижок, які можуть надавати будь-яку вигоду, пов’язану з Послугами Інтернет-магазину та/або товарами Продавців, згідно з будь-якими додатковими умовами, які ТОВ “Літрол” установлює щодо використання Кодів для знижок.

Клієнт погоджується що Коди для знижок можна використовувати тільки на умовах, що вказані в Інтернет-магазині.

Клієнт несе відповідальність за отримання доступу до мережі передавання даних, необхідного для використання Послуг Інтернет-магазину. Під час отримання доступу до Послуг Інтернет-магазину або їх використання за допомогою бездротового пристрою може стягуватися плата за надсилання текстових повідомлень і передавання даних за тарифами вашої мережі мобільного зв’язку. Клієнт зобов’язаний сплачувати ці витрати. Клієнт несе відповідальність за придбання й оновлення сумісної апаратури або пристроїв, необхідних для отримання доступу до Послуг Інтернет-магазину, а також для отримання будь-яких їх оновлень. ТОВ “Літрол” не гарантує функціонування Послуг Інтернет-магазину або будь-якої їхньої частини на конкретній апаратурі або пристрої. ТОВ “Літрол” попереджає, що надання Послуг може перериватись або затримуватися через роботу мережі Інтернет і електронних засобів зв’язку.

5. Оплата

Способи оплати Товару перераховані на інтернет-сайті litrolapp.com. Оплата за Товар здійснюється в гривнях до отримання товару.

Ціна на кожну позицію Товару вказується в гривні на інтернет-сайті litrolapp.com. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-який Товар, відображені на сайті Інтернет-магазину, без повідомлення Клієнта. При цьому ціна на Товар, замовлений Клієнтом, зміні не підлягає.

Інтернет-магазин має право встановлювати програму бонусів, проводити акції і вручати подарунки. Види бонусів, акцій і подарунків, порядок і умови їх нарахування, проведення, вручення перераховані на сайті Інтернет-магазину і можуть змінюватися Інтернет-магазином в односторонньому порядку.

При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Вартість Послуг Інтернет-магазину встановлюється відповідно до інформації, що розміщена на інтернет-сайті Інтернет-магазину litrolapp.com.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Інтернет-магазин та ТОВ “Літрол” зобов'язані:
6.1.1. Надавати Послуги Інтернет-магазину з дотриманням умов цієї Оферти;
6.1.2. Публікувати на інтернет-сайті litrolapp.com усі зміни в Оферті, Вартості Послуг та Умовах Використання сайту, не пізніше, ніж за один день до їх введення в дію.
6.1.3. Надавати Клієнту Послуги Інтернет-магазину з урахуванням положень чинного законодавства України.
6.1.4. Не змінювати вартість за Послуги Інтернет-магазину, що вже оплачені Клієнтом.

6.2. Інтернет-магазин та ТОВ “Літрол” має право:
6.2.1. В односторонньому порядку припинити надання Послуг інтернет-магазину у разі порушення Клієнтом умов цього договору.
6.2.2. Вимагати від Клієнта виконання умов цієї Оферти.
6.2.3. Призупинити надання Послуг Клієнту та заблокувати Особистий обліковий запис Клієнта, в разі:
• недотримання Клієнтом будь-яких домовленостей і зобов'язань, обумовлених при укладанні цієї Оферти, або будь-якого іншого Договору з Клієнтом;
• надання Клієнтом недостовірної або неповної інформації при наданні Послуг Інтернет-магазина;
• несвоєчасної або неповної оплата Послуги Інтернет-магазину чи Товару;
• у разі проведення технічних робіт з обслуговування сайту Інтернет-магазином на період їх виконання;
• у разі виявлення фактів публікації та поширення Клієнтом недостовірної та неповної інформації про Товари або Послуги, що пропонуються до продажу на сайті Інтернет-магазину;
• у інших випадках, не передбачених цією Офертою, які перешкоджають роботі Інтернет-магазину та впливають на його репутацію;
• Повторне відновлення надання Послуг Інтернет-магазину проводиться тільки після усунення Клієнтом причин, що призвели до призупинення Послуг Інтернет-магазину.
6.2.4. Здійснювати інформаційні розсилки за вказаними Клієнтом адресами, включаючи адресу(и) електронної пошти;
6.2.5. В рамках проведення Інтернет-магазином програм лояльності для Клієнта пропонувати Клієнту брати участь у різних акціях;
6.2.6. Інформувати Клієнта щодо залишку Товару;
6.2.7. Надавати запит Клієнту на отримання інформації та документів, що безпосередньо стосуються взаємодії Інтернет-магазину з Клієнтом;
6.2.8. Контролювати процес врегулювання претензій, що пред’являються Клієнтами до Продавця, у зв'язку із здійсненням ним підприємницької діяльності з використанням Послуг Інтернет-магазину;
6.2.9. Будь-коли розробляти модифікацію будь-якого функціоналу, програмного забезпечення, що розміщені на сайті litrolapp.com, призупиняти дію певних функцій інтернет-сайту, а також, при виявленні істотних порушень в роботі, помилок або збоїв, в цілях проведення профілактичних робіт, для запобігання випадків несанкціонованого доступу (втручання) третіх осіб до сайту, призупиняти роботу сайту.
В будь-який час змінювати оформлення інтернет-сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення, перелік послуг та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на інтернет-сайті, будь-які додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
6.2.10. На власний розсуд вносити зміни в цю Оферту;
6.2.11. На свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Клієнтом;
6.2.12. На свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших клієнтів або третіх осіб про порушення Клієнтом умов цієї Оферти, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Клієнтом інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Офертою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Клієнта до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів інтернет-сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Клієнту такою дією.
6.2.13. Призупинити, обмежити або припинити доступ Клієнта до будь-якого з сервісів Інтернет-сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Клієнт представляє загрозу для роботи інтернет-сайту або будь-яких осіб.
6.2.14. Відмовити у реєстрації Особистого облікового запису Клієнта, Особистий обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Оферти.
6.2.15. Розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням інтернет-сайту, а також інформацією Клієнтів для забезпечення будь-яких дій, що пов’язані з продажом Товарів Клієнту, утому числі з адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Клієнтів.
6.2.16. Переглядати (але не зобов'язана) інтернет-сайт на наявність забороненої інформації і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-яку інформацію на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення інформації, яка, на особисту думку Інтернет-магазина та Наша компанія, порушує умови цієї Оферти та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Клієнтів або третіх осіб.

6.3. Клієнт зобов'язаний: 6.3.1. Своєчасно оплатити Замовлення на умовах цієї Оферти;
6.3.2. Не втручатися у процеси функціонування інтернет-сайту;
6.3.3. Не копіювати, не змінювати і не поширювати інформацію, що належить іншим Клієнтам, ТОВ “Літрол”, третім особам без їх згоди;
6.3.4. Не оминати механізми, призначені для забезпечення безпеки або обмеження доступу до інтернет-сайту, або персональних даних будь-яких осіб;
6.3.5. Негайно передавати Інтернет-магазину всі свої застереження щодо предмету даної Оферти;
6.3.6. Своєчасно проводити оплату за Послуги Інтернет-магазину та Товарів, що продаються за допомогою Інтернет-магазину;
6.3.7. Не передавати третім особам унікальний пароль і логін, отримані ним в ході роботи Інтернет-магазинуНе передавати третім особам унікальний пароль і логін, отримані ним в ході роботи Інтернет-магазину;
6.3.8. Ознайомитись та дотримуватись всіх вимог, правил та інструкцій Інтернет-магазину, розміщених на сайті Інтернет-магазину, в Особистому кабінеті Клієнта на інтернет-сайті litrolapp.com, або доведених до Клієнта будь-яким іншим чином;
6.3.9. Забезпечити необхідний документообіг з ТОВ “Літрол”;
6.3.10. Дотримуватися положень чинного законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Оферти та інших правил, що встановлені на сайті litrolapp.com;
6.3.11. Надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
6.3.12. Інформувати Інтернет-магазин про несанкціонований доступ до Особового облікового запису та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Клієнта, або втрату чи передачу третім особам таких пароля і логіна;
6.3.13. Не передавати третім особам пароль доступу до особового облікового запису;
6.3.14. Не розміщувати на сайті Інтернет-магазину інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
6.3.15. Перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту) попередньо оцінювати законність їх розміщення;
6.3.16. Утриматися від здійснення дій, в разі наявності сумнівів щодо законності здійснення таких дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу до неї;
6.3.17. Користуватися Послугами Інтернет-магазину в обсязі та на умовах відповідно до цієї Оферти;
6.3.18 Виконувати інші умови цієї Оферти.

6.4. Клієнту забороняється:
6.4.1. Реєструватися в Інтернет-магазині від імені або замість іншої особи.
6.4.2. Вводити Інтернет-магазин в оману щодо своєї особи, а також надавати Інтернет-магазину та ТОВ “Літрол” будь-яку іншу недостовірну інформацію;
6.4.3. Спотворювати відомості про себе;
6.4.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
- містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя співробітників Наша фірма, інших Клієнтів або третіх осіб;
- є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику;
- пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
- пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, що містить інформацію обмеженого доступу, включаючи але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
- носить шахрайський характер;
- а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
6.4.5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Інтернет-магазину, ТОВ “Літрол” і третіх осіб;
6.4.6. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Інтернет-магазину;
6.4.7. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на несанкціонований доступ до інформації, порушення нормального функціонування інтернет-магазину та його сервісів;
6.4.8. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;
6.4.9. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, зламу, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Клієнта;
6.4.10. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;
6.4.11. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг Інтернет-магазину іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Інтернет-магазином, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Клієнту згідно з окремою угодою з Інтернет-магазином;
6.4.12. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка не відповідає цілям створення Інтернет-магазину, обмежує інтереси Клієнтів або по іншим причинам є небажаною для розміщення.

6.5. Клієнт має право:
6.5.1. Оформити замовлення в Інтернет-магазині та отримати Товар;
6.5.2. Інформувати Інтернет-магазин про виявлені недоліки під час надання Послуг.
6.5.3. Приймати рішення про участь у спільних з Інтернет-магазином акціях, у тому числі в рамках проведеної Інтернет-магазином програми лояльності для Клієнта.
6.5.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Наша компанія.
6.5.5. Звертатись до ТОВ “Літрол” з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг Інтернет-магазину.
6.5.6. Звертатися з консультаційних питань та користування сервісом Інтернет-магазину;
6.5.7. Коментувати інформацію, що розміщена в Інтернет-магазині.

7. Відповідальність сторін

Послуги Інтернет-магазину надаються за принципом «як є» і «за наявності». ТОВ “Літрол” відмовляється від будь-яких заяв та обов’язків, у тому числі передбачених законом, явно не визначених цими умовами. Крім того, ТОВ “Літрол” не робить заяв і не надає будь-яких видів забезпечення надійності, своєчасності, якості, придатності чи доступності Послуг Інтернет-магазину, чи будь-яких товарів, які замовляються з використанням Послуг Інтернет-магазину, або того, що послуги Інтернет-магазину надаватимуться безперервно чи будуть надаватися взагалі. ТОВ “Літрол” не гарантує якості, безпеки або будь-яких інших якостей чи можливостей Продавців. Тільки Клієнт несе відповідальність за всі ризики, пов’язані з придбанням та використанням Клієнтом послуг Інтернет-магазину і замовлених через них Товарів, у максимальному обсязі, передбаченому чинним законодавством.

ТОВ “Літрол” не несе будь-якої відповідальності за прямі, непрямі, штрафні, непередбачені, фактичні, опосередковані, або інші збитки, зокрема втрачений прибуток, втрачені дані, тілесні пошкодження або матеріальні збитки, пов’язані з Послугами Інтернет-магазину, або іншим способом обумовлені використанням Послуг Інтернет-магазину, навіть якщо ТОВ “Літрол” була попереджена про можливість настання таких збитків, або в разі в разі відсутності можливості отримання Клієнтом доступу до Послуг Інтернет-магазину або їх використання. ТОВ “Літрол” не несе будь-якої відповідальності за будь-які збитки, зобов’язання або витрати, що виникли внаслідок будь-якої угоди або відносин між Клієнтом та будь-яким Продавцем, навіть якщо ТОВ “Літрол” була попереджена про можливість настання таких збитків. За жодних обставин повна відповідальність ТОВ “Літрол” перед Клієнтом не може перевищувати 300 (триста) гривень за всіма збитками, витратами та підставами для позову.

Клієнт може використовувати Послуги Інтернет-магазину, щоб замовляти Товари Продавців, однак Клієнт погоджується, що ТОВ “Літрол” не має перед Клієнтом жодних зобов’язань і не несе відповідальності за надання Клієнту Товарів або за постачання цих товарів будь-яким способом Продавцями, окрім випадків, явно передбачених цією Офертою та інформацією, що знаходиться на litrolapp.com.

Клієнт несе особисту відповідальність за порушення чинного законодавства України, міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів в частині охорони прав інтелектуальної власності, Клієнт несе відповідальність, встановлену законодавством України та цією Офертою.
Клієнт несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (оприлюднює) на інтернет-сайті або за його допомогою. Клієнт не має права завантажувати, публікувати або передавати інформацію на інтернет-сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності з законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
Обмеження в цьому розділі не передбачають обмеження відповідальності або зміни прав Клієнта як споживача, які не можна виключити відповідно до чинного законодавства.

Клієнт погоджується звільнити ТОВ “Літрол” і її посадових осіб і співробітників від будь-яких позовів, вимог, збитків, зобов’язань і видатків (зокрема, судових витрат), що виникли внаслідок або у зв’язку з:
- використанням Клієнтом Послуг Інтернет-магазину або придбання чи використання будь-яким чином товарів, отриманих через використання Послуг Інтернет-магазину;
- порушенням Клієнтом будь-яких положень цієї Оферти;
- порушенням Клієнтом, або ТОВ “Літрол” прав будь-якої третьої особи, у тому числі, але не виключно, прав Продавців.

8. Конфіденційність. Захист персональних даних

Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання умов цієї Оферти.

Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам правоохоронних та контролюючих органів державної влади, відповідно до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація не стала відома третім особам в інших випадках.

Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Офертою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони, або в інших випадках, що зазначені в цій Оферті.

За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, конвенцій, протоколів, з урахуванням обмежень встановлених цією Офертою.

Натискання кнопки або відмітка галочкою, або інший спосіб прийняття умов Оферти, означає згоду Клієнта на обробку Інтернет-магазином його персональних даних, з метою можливості виконання умов цієї Оферти. Дозвіл на обробку персональних даних діє впродовж усього терміну дії Оферти.

Натискання кнопки або відмітка галочкою, або інший спосіб прийняття умов укладання договору купівлі-продажу товарів, або договіру на купівлю товарів між Покупцем та Продавцем за рахунок Покупця та від імені Продавця, означає згоду Клієнта на укладання такого договору.

Клієнт дає згоду на доступ третім особам відповідно до законодавства України до його персональних даних за запитом або рішенням суду, у тому числі у разі вчинення Клієнтом дій, що суперечать законодавству України, або порушують честь, гідність та ділову репутацію будь-яких осіб.

Клієнт дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Інтернет-магазину, або від інших осіб за дорученням Інтернет-магазину, на адресу електронної пошти та/або контактний телефон, зазначені Клієнтом в Особистому кабінеті Клієнта.

9. Застосовне право. Врегулювання суперечок

Умови цієї Оферти регулюються й визначаються винятково відповідно до законодавства України. Будь-які суперечки, конфлікти й протиріччя (далі- Суперечки), що виникають унаслідок або у зв’язку з використанням Послуг Інтернет-магазину спочатку в обов’язковому порядку передаються для вирішення Сторін у рамках досудового врегулювання спору шляхом надання відповідних претензій та відповідей на них.

Якщо зазначені Суперечки не було врегульовано протягом 90 (дев’яноста) днів після отримання претензії іншою Стороною, така суперечка вирішується винятково в відповідному суді за місцезнаходженням ТОВ “Літрол” відповідно до законодавства України.

Будь-яка переписка та документи, що належать до неї, у тому числі документи, що стосуються досудового врегулювання та судового розгляду суперечки, накази, первинні документи, документи податкового та бухгалтерського обліку, будь-які інші документи, що створені при виконанні Послуг Інтернет-магазину, є строго конфіденційними й не можуть розкриватися третім особам без прямої письмової згоди іншої сторони, якщо тільки розкриття третім особам обґрунтовано необхідно в при проведенні досудового врегулювання або судового розгляду, та третя особа взяла на себе беззастережні зобов’язання щодо нерозголошення такої конфіденційної інформації.

10. Інші положення

Претензії про порушення будь-яких видів прав та зобов’язань слід посилати на адресу [email protected] для заяв та за адресою ТОВ “Літрол”. ТОВ “Літрол” може надсилати сповіщення за допомогою електронних повідомлень електронною або традиційною поштою, які Клієнт вказав у своєму Обліковому записі, або в претензії.

Клієнт не можете відступати свої права, передбачені цією Офертою, або передавати їх повністю або частково без попереднього письмового дозволу ТОВ “Літрол”.

Розміщуючи свою інформацію на інтернет-сайті, Клієнт передає Інтернет-магазину та ТОВ “Літрол” право робити копії своєї інформації.

Інтернет-сайт містить або може містити посилання на іншу інформацію з мережі Інтернет (інтернет-сайти/мобільні додатки третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, відео, інформацію, додатки, програми та іншу інформацію, що належить або виходить від третіх осіб, що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються у відповідності до законодавства України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.

Інформація третіх осіб не перевіряється Інтернет-магазином та ТОВ “Літрол” на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо. Інтернет-магазин та ТОВ “Літрол” не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Клієнт отримує доступ через інтернет-сайт або через інформацію третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх вмісту.

Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на інтернет-сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Інтернет-магазина та ТОВ “Літрол”.

Якщо відповідно до законодавства будь-яке положення (або його частина) цієї Оферти буде визнано повністю чи частково незаконним, недійсним, це положення або його частина вважатиметься таким, що не входить до складу цієї Оферти у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування інших частин цієї Оферти не буде порушена. У такому випадку Сторони замінять незаконне, недійсне положення (його частину) законним, дійсним положенням (його частиною), що має максимально схожу дію до незаконного, недійсного положення (його частини) або положення (його частини).